رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند 

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است 

همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد    

 

 

 

  • خبرها و اطلاعیه ها

  • سمینارها و دوره های آموزشی