نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانات دوره کارشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دانشکده شیمی

ایام هفته

 

10- 8

محل امتحان

 

12- 10

محل امتحان

 

16- 14

محل امتحان

 

18- 16

محل امتحان

یکشنبه

16/3/95

 

 

شناسایی

دکتر کیانمهر

123

 

 

 

 

 

دوشنبه

17/3/95

شیمی معدنی 2

دکتر نعمتی

123

شیمی دارویی

دکتر زنوزی

123

 

 

 

 

سه شنبه

18/3/95

فیزیک2

دکتر مشفق

123

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

19/3/95

شیمی پلیمرها

دکتر شاکری

123

اصول صنایع  دکتر معمتی

شیمی صنعتی 1 دکتر بزرگ

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

22/3/95

 

 

ریاضی 2

آقای  رجبی

123

 

 

 

 

یکشنبه

23/3/95

شیمی الی2

دکتر کیانمهر

123

شیمی فیزیک3

دکتر شایسته

 

123

انقلاب اسلامی

123-24

268-266

اخلاق اسلامی

123-24

268-266

دوشنبه

24/3/95

 

 

فارسی

خانم شهدوست

 

 

 

 

 

سه شنبه

25/3/95

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

26/3/95

شیمی معدنی 3

دکتر بدیعی

123

تصفیه آب

دکتر سرشتی

123

زبان تخصصی

دکتر عباسی

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

29/3/95

شیمی عمومی 2

دکتر فریدبد

123

شیمی فیزیک1

دکتر حمزه لو

123

 

 

 

 

یکشنبه

30/3/95

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

31/3/95

 

 

 

نانوشیمی

دکتر فرنیا

123

 

 

 

 

سه شنبه

1/4/95

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

2/4/95

 

 

شیمی تجزیه 2

دکتر علیزاده

123

مبانی کامپیوتر

خانم خراسانی

123

روشهای جداسازی

دکتر قاسمی

123