تاریخ ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری

شناسه : 81351434

پیرو اطلاعیه شماره (3) آزمون دکتری تخصصی سال 1396 در خصوص ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری، به استحضار می رساند تاریخ ثبت نام 96/3/13 لغایت 96/3/25 می باشد.  شایان ذکر است کلیه داوطلبان در تاریخ مقرر موظف به انجام ثبت نام الکترونیکی در سایت مذکور بوده و می بایست با در دست داشتن تائیدیه ثبت نام الکترونیکی برای انجام مصاحبه به پردیس / دانشکده مربوط مراجعه نماید. در غیر اینصورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

آدرس کوتاه :