تمدید وام ویژه دکتری

شناسه : 76442434

دانشجویانی که در بازه زمانی قبلی نتوانستند تقاضای وام دکتری بدهند از تاریخ 21 لغایت 23 بهمن ماه می توانند در سامانه گلستان درخواست خود را به همراه مدارک لازم ثبت نمایند.

آدرس کوتاه :