جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم

شناسه : 58467844

جدول زمانبندی پذیرش حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی سال 1395 پردیس علوم

روز

تاریخ

صبح از ساعت 12-8

عصر از ساعت  16-13

سه شنبه

06/07/1395

ــــــــــــ

پذیرفته شدگان غیر بومی

چهارشنبه

07/07/1395

تمامی گرایش های رشته 

ریاضی،  آمار و علوم کامپیوتر

تمامی گرایش های رشته  های فیزیک و شیمی

پنج شنبه

08/07/1395

تمامی گرایشهای رشته

 زیست شناسی

تمامی گرایش های رشته

زمین شناسی و رشته بیوتکنولوژی

 

آدرس: میدان انقلاب- دانشگاه تهران- پردیس علوم- اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

آدرس کوتاه :