دومین دوره کارگاه‌های زیست شناسی دانشگاه تهران

دومین دوره کارگاه‌های زیست شناسی دانشگاه تهران

🔬 مکان: آزمایشگاه‌های دانشکده زیست شناسی - دانشگاه تهران

🗓 تاریخ برگزاری: فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷

🔸🔹🔸

اطلاعات تخصصی هر کارگاه و ثبت نام در لینک تلگرام: utbiology_kargah@

آدرس کوتاه :