دکتر مجید حمزه لو به سمت معاون اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند.

شناسه : 88420499

آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، به پیشنهاد آقای دکتر نیکنام، رئیس پردیس علوم؛ طی حکمی، آقای دکتر مجید حمزه لو  را به سمت معاونت اداری و مالی پردیس علوم منصوب نمودند. متن حکم به شرح زیر است:

" احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳‌سال به‌عنوان معاون اداری و مالی پردیس مذکور منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

 

آدرس کوتاه :