دیدار ریاست دانشگاه سارایوو با ریاست پردیس علوم

شناسه : 87345460

ریاست دانشگاه سارایوو بعد از امضای تفاهم نامه با ریاست دانشگاه در اولین بازدید خود از دانشگاه تهران، روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه به مهمان ضیافت ناهار ریاست و هیأت رئیسه پردیس علوم بودند. ریاست دانشگاه سارایوو به همراه معاون آموزشی و دانشجویی، معاون همکاری‌های بین المللی و استاد فلسفه و زبان شناس فارسی این دانشگاه با رشته‌های تحصیلی و زمینه‌های تحقیقاتی پردیس علوم آشنا شده و از موزه جانورشناسی نیز بازدید کردند. پرفسور شاکریلی ریاست دانشگاه سارایوو حوزه فعالیت پردیس علوم را مشابه دانشکده علوم این دانشگاه توصیف کرده و پیشنهاد ایجاد همکاری‌های علمی مشترک را با آغاز تبادل دانشجو در سطح مقطع دکتری اظهار داشتند.

آدرس کوتاه :