اطلاع رسانی کتابخانه پردیس علوم اطلاع رسانی کتابخانه پردیس علوم

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران / تاریخ: ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶
http://www.anjomannasheran.com/Default.aspx

جستجوی کتابهای لاتین:
http://anjomannasheran.com/searchbooks.aspx?PageType=0&Lang=Latin

دریافت فهرست کتابهای لاتین طبق موضوع
http://anjomannasheran.com/Download.aspx?Fair_Cod=79508d75-5832-42e7-8b95-8e292fdbad8e

دریافت فهرست کتابهای لاتین موضوع علوم پایه
http://www.anjomannasheran.com/Download/BASIC SCIENCE.zip