قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال 1396مجموعه فیزیک

شناسه : 81338761

  1. محل برگزاری آزمون،  دانشکده فیزیک واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان نوزدهم می باشد.
  2. تحویل مدارک مصاحبه دکتری دانشکده فیزیک، از ساعت 8 صبح الی12:30 روز شنبه 96/4/10 می باشد.
  3. داوطلبین محترم در روز شنبه 96/4/10  لازم است علاوه بر اصل مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع، اصل و تصویر کلیه مدارک آموزشی (ریز نمرات کارشناسی، ریز نمرات کارشناسی ارشد)- اصل و تصویر کلیه مدارک پژوهشی (مقالات، طرح های تحقیقاتی انجام شده، کنفرانس ها، رتبه های کسب شده، جایزه ها و کلیه کارهای علمی انجام پذیرفته )- کارنامه مرحله کتبی- توصیه نامه در صورت وجود - مدرک زبان در صورت وجود- پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز ارائه نمایند .
  4. آزمون کتبی بعد از ظهر روز شنبه 96/4/10 راس ساعت 14 برگزار خواهد شد.
  5. مصاحبه شفاهی روز پنج شنبه 96/4/15 از ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :