قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل که همزمان مشغول انجام خدمت سربازی می‌باشند

شناسه : 76096338

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل که همزمان مشغول انجام خدمت سربازی می‌باشند، در اسرع وقت به آموزش دانشکده‌های خود، مراجعه نمایند.

در غیر اینصورت هر گونه عواقب ناشی از عدم پیگیری متوجه دانشجو خواهد بود.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :