نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ریاضی کاربردی

نام: دکتر غلامرضا رکنی لموکی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: ۲۶۱۳

ایمیل: rokni@ut.ac.ir