نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه علوم کامپیوتر

 

نام:  دکتر عباس نوذری دالینی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: ۲۹۱۶

ایمیل: nowzari@ut.ac.ir