کسب مقامهای برتر دانشجویان پردیس علوم در پانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

شناسه : 71330431

پانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران به پایان رسید.

دانشجویان پردیس علوم موفق به کسب عنوان های برتر ذیل گردیدند:

دختران:

والیبال مقام سومبنفشه سیفی، افسون کشکلانی، مریم میرزائیان، سبا رستم کلایی، سارینا آذرگون، مریم پازوکی، فرزانه تهوری، فاطمه سخاوت، فاطمه گلابگیرها،

تکواندو: زهرا درختی مقام اول، معصومه رمضان برسی مقام دوم.

 

پسران

شطرنج تیمی مقام اول: علیرضا کامکار، علیرضا آهنگری، ابوذر شیرازی. 

شطرنج انفرادی: مقام دوم ابوذر شیرازی، مقام سوم علیرضا آهنگری. 

کشتی فرنگی مقام دوم سیدمیلاد معصومی. 

کشتی آزاد مقام دوم امیرحسین مومن. 

تکواندو مقام دوم علیرضا میری. 

دو و میدانی مقام دوم سینا زهتابیان. 

شنا مقام سوم سید محمدامین نامی حسینی.

کسب این موفقیت را به دانشجویان عزیز تبریک می گوییم.

 

آدرس کوتاه :