نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Open library

Open Library کتابخانه اي ديجيتالي است با بيش از يک ميليون کتاب الکترونيکي رايگان. اين طرح با مشارکت آرشيو اينترنت و کتابخانه ايالت کاليفرنيا ايجاد گرديده است. امکان جستجو و مرور موضوعي و باري گذاري کتاب هاي الکترونيکي از طرف کاربران و مراجعان از قابليت هاي اين کتابخانه ديجيتالي است.