سالروز وفات کریمه اهلبیت، حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت باد سالروز وفات کریمه اهلبیت، حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

مرغ دلم راهی قم می‌شود‌، در حرم امن تو گم می‌شود

عمه سادات سلامٌ علیک، روح عبادات سلامٌ علیک

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم

جلسات دفاع از رساله دکتری جلسات دفاع از رساله دکتری

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-97 در یک نگاه تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-97 در یک نگاه

 
۳ شهریور: آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۰ شهریور: پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۱ شهریور: شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۹ مهر: شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۱ مهر: پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۹ آبان: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۰ آبان: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۰ آذر: شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۲ آذر: پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۷ آذر: شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۵ دی: پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۹ دی: پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۲ دی: شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳ بهمن: پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۶ بهمن: آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۶ بهمن: آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۱ بهمن: پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۳ بهمن: شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۷ بهمن: شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۹ بهمن: پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۰ بهمن: آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۷ فروردین: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۸ فروردین: پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۷ اردیبهشت: شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۹ اردیبهشت: پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۴ اردیبهشت: شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱ خرداد: پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۲ خرداد: پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۵ خرداد: شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۵ تیر: پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۱ شهریور: آخرین مهلت دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

اطلاعات تماس اطلاعات تماس

نشانی: تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم
پست الکترونیکی: info.science@ut.ac.ir
تلفن: 61112464
دورنگار: 66405141
کد پستی: 1417614411
صندوق پستی: 141556455
روابط عمومی: 66412556