- شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۷
سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم

اخبار اخبار

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 در یک نگاه تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 در یک نگاه

 
۳ شهریور: آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۰ شهریور: پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۱ شهریور: شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۹ مهر: شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۱ مهر: پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۹ آبان: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۰ آبان: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۰ آذر: شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۲ آذر: پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۷ آذر: شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۵ دی: پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۹ دی: پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۲ دی: شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳ بهمن: پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۶ بهمن: آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۶ بهمن: آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۱ بهمن: پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۳ بهمن: شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۷ بهمن: شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۹ بهمن: پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۰ بهمن: آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۷ فروردین: شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۸ فروردین: پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۷ اردیبهشت: شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۹ اردیبهشت: پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱۴ اردیبهشت: شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۱ خرداد: پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۲ خرداد: پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۲۵ خرداد: شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۵ تیر: پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
۳۱ شهریور: آخرین مهلت دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

جلسات دفاع از رساله دکتری جلسات دفاع از رساله دکتری