حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 
همانگونه که از نام آن مشخص می‌باشد، حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی تمامی امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان را عهده‌دار می‌باشد. این معاونت در بخش‌های زیر خدمات خود را به دانشجویان ارائه می‌دهد.
 • اداره خدمات دانشجویی
 • دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی
 • امور تغذیه
 • تربیت بدنی
 

معاون دانشجویی و فرهنگی:  دکتر سید مهدی واعظ علایی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک و رشته تحصیلی: فیزیک

اداره خدمات دانشجویی اداره خدمات دانشجویی

 

امور دانشجویی

وظایف امور دانشجویی پردیس به شرح زیر است:

 • ثبـت نـــام از دانشــــجویان جدیدالورود
 • اطلاع رســـانی به دانشــجویان در مورد خوابگاه
 • اطلاع رسانی به دانشجویان برای تقاضای انواع وام ( روزانه، نوبت دوم)
 • بررسی وضعیت تسویه حساب مقاطع قبل دانشجو در صورت تقاضای وام

انجام امور خوابگاهها

خوابگاه مجردی

 • مکاتبه و پاسخگویی و رفع مشکلات دانشجویان  جدیدالورود شهرستانی
 • پیگیری و معرفی دانشجویان استان تهران (یک ماه پس از شروع سال تحصیلی) به خوابگاه
 • بررسی وضعیت خوابگاه دانشجویان ساکن و پاسخگویی به درخواست دانشجویان جهت تمدید سکونت
 • پاسخ گویی و اقدام در خصوص اسکان دانشجویان در تابستان
 • معرفی به خوابگاه جهت سکونت دانشجویانی که برای تسویه حساب مراجعه مینمایند.

خوابگاه متاهلی

 • بررسی مدارک دانشجویان متقاضی خوابگاه متاهلی (رویت اصل سند ازدواج، دریافت کپی سند ازدواج و کپی شناسنامه طرفین )
 • دریافت کلیه مدارک و مکاتبه با خوابگاه دانشگاه
 • مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور کسب امتیاز ( در صورت ارائه مقاله توسط دانشجو)
 • ارسال نتایج بررسی معاونت پژوهشی به خوابگاه  (از طریق اتوماسیون)
 • پاسخ گویی به مراجعات دانشجویان در خصوص پیگیری مکاتبات خوابگاه

انجام امور وامهای دانشجویی

بررسی و انجام امور وامهایی که تقاضای آن از طریق سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران (موسوم به گلستان  (ems.ut.ac.ir  ارسال شده است. تمامی دستورالعملها و آیین نامههای مربوط به آشنایی با روند تقاضای وام و نحوه بازپرداخت آن در سایت پردیس علوم درج شده است.

 

انتخاب دانشجوی نمونه

 • اطلاعرسانی به دانشجویان از طریق نصب پوستر و سایت پردیس علوم
 • دریافت فرمهای مربوطه و مدارک در زمانهای مقرر و اعلام شده از سوی اداره کل امور دانشجویی
 • تایید و بررسی توسط معاونت دانشجویی و ارسال به اداره کل دانشجویی
 • اعلام دانشجویان برگزیده
 •  

کار دانشجویی

دانشجویانی که مایل به انجام کار دانشجویی میباشند با مراجعه به مسئولین دفاتر و قسمتهایی از دانشکده که به کار دانشجویی نیاز دارند فرم تکمیل میکنند و هر سه ماه فرمهای ارسالی از سوی دانشکده توسط اموردانشجویی بررسی و پس از تایید و امضاء معاونتها به حسابداری ارسال میشود.

 

معرفی دانشــجویان متقاضی وام ضــروری به صــندوق باقرالعلوم

صــندوق قرضهالحسـنه باقرالعلوم به دانشــــــجویان متقاضی، وام قرضالحسنه ارائه میدهد. این وام هنگام فارغالتصیلی دانشجو باید تسویه شود.

لازم به ذکر است، دانشجو باید برای دریافت وام، فرم مربوطه را از صندوق دریافت و جهت تایید به معاونت دانشجویی ارائه دهد.

تسویه حساب

- مراجعه به آموزش و باطل کردن کارت دانشجویی و دریافت تاریخ پایان تحصیلی

- مراجعه به امور دانشجویی

در مورد دانشجویانی که بدهی ندارند و از تسهیلات خوابگاه و وام بهرهمند نبودند:

 • تکمیل فرم عدم بدهی
 • تایید عدم بدهی توسط کارشناس امور دانشجویی با بررسی فاز 2 صندوق رفاه
 • مشاهده سایت گلستان توسط کارشناس جهت مشاهده تاریخ فارغالتحصیلی
 • ارسال عدم بدهی به صورت اتوماسیون جهت امضاء به معاونت دانشجویی
 • ارسال از طریق اتوماسیون به آموزش

در مورد دانشجویانی که ساکن خوابگاه بوده یا وام دریافت کرده و متقاضی پرداخت کل بدهی میباشند:

 • تکمیل فرم اعلام بدهی توسط دانشجو
 • از کل بدهی توسط کارشناس از سیستم  فیش گرفته میشود و به دانشجو ارائه میگردد.

- پرداخت توسط دانشجو از طریق مراجعه به بانک تجارت  یا پورتال دانشجویی(swf.ir)

- مشاهده تسویه بدهی توسط کارشناس در فاز 2 صندوق رفاه و درخواست تسویه حساب از صندوق رفاه و ارائه آن به دانشجو (زمان تقریبی فرم تسویه حساب حدود 2 روز از زمان درخواست آن میباشد.).

در مورد دانشجویانی که ساکن خوابگاه بوده یا وام دریافت کرده و  متقاضی صدور دفترچه اقساط میباشند:

- تکمیل فرم اعلام بدهی توسط دانشجو

- ارائه فیشهای نقدی به دانشجو شامل پرداخت نقدی هزینه خوابگاه و ودیعه مسکن

 • ارائه فیش پرداخت 10% وامهایی که در طول تحصیل دریافت کرده است

- پرداخت از طریق بانک تجارت یا پورتال دانشجویی

- با مشاهده پرداختها در سیستم صندوق درخواست صدور دفترچه انجام میگردد.

- دانشجو حدود یک هفته بعد از پرداختهای خود تلفنی یا حضوری با امور دانشجویی تماس میگیرد تا از وضعیت آماده شدن دفترچه اقساط خود با خبر شود.

 • پس از آماده شدن، دفترچه به دانشجو تحویل میگردد.
 •  صدور نامه دفترچه اقساط توسط کارشناس که پس از امضاء معاونت دانشجویی از طریق اتوماسیون به آموزش ارسال میگردد.
 •  

دانشجویان مهمان و انتقالی

دانشجویان مهمان و انتقالی پس از مراجعه به آموزش و ثبت تاریخ پایان درس یا نیمسال در سیستم گلستان توسط آموزش، جهت تسویه حساب به امور دانشجویی مراجعه میکنند. سپس فرم تسویه حساب پس از تکمیل و بررسی وضعیت بدهی یا عدم بدهی توسط کارشناس و امضاء معاونت دانشجویی از طریق اتوماسیون به آموزش ارسال میگردد.

 

امور متفرقه

 • انجام امور مربوط به دانشجویان دکتری که مایل به دریافت هزینه پایاننامه (بورسیه دوره دکتری) میباشند
 • رفع مشکل شماره حساب دانشجویان
 • رفع اشکالات مشخصات دانشجو در فاز 2 صندوق رفاه
 • مکاتبه با مؤسسه ماد (مربوط به دانشجویان قدیمی)
 •  

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

 

یکی از اساسی‌ترین عوامل رشد و توسعه هر کشوری وجود دانشگاههای کارآمد برای پرورش انسانهای خـلاق و فـرهیختـه و از مهمتـریـن رسالتهای دانشگاه، کارکرد علمی و تولید دانش است، اما خود این امر در گرو کیفیت و کارآمدی دانشجویان در امر تحصیل می باشد. امروزه موفقیت در دانشگاه به عنوان نهادی که کارکردهای متعددی در همه شئون تاثیرگذار زندگی انسان دارد، دارای پیامدهای فردی و اجتماعی مهمی است. دست نیافتن به این هدف باعث زیانهای اقتصادی، مشکلات روانی دانشجویان و کاهش فرصتهای توسعه در جامعه میشود. پیشگیری، امروزه یکی از عوامل مهم ارتقاء سلامت و جزء شاخصهای اساسی این حوزه به شمار میرود. در برنامهریزیهای جهانی برای ارتقاء سلامت، پیشگیری مقدم بر درمان و باعث کاهش آلام انسان و جلوگیری از شیوع تجارب ناکام کننده میشود.  ارتقاء سلامت دانشجو در حیطه آموزشی نه تنها به معنی پیشگیری از افت تحصیلی بلکه به معنی افزایش کیفیت و بهبود وضعیت علمی و درسی نیز میباشد.

در این راستا دفتر مشاوره میتواند علاوه بر تسهیل امکان استفاده از همکاری و نظارت خانوادهها و نیز پتانسیل اساتید محترم دانشگاه در ارتقاء تحصیلی دانشجویان منجر به افزایش تعامل دانشجویان با مرکز مشاوره شده و در حل مسائل و مشکلات تحصیلی و روانشناختی دانشجویان گام مؤثری بردارد.

 

اهداف تشکیل دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

 • نظارت مستمر بر روند تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان
 • کنترل افت تحصیلی دانشــجویان دارای مشــکلات تحصیلی و شــناسایی دلایل افـت تحصیلی دانشجویان
 • ایجاد ارتباط صمیمانه و شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی و عاطفی دانشجویان
 • تلاش برای یافتن راه حلهای مناسب در چارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تأمین نیازها و رفع موانع
 • ایجاد بستر مناسب درخصوص تعامل خانواده دانشجو و دانشگاه در ابعاد روانشناختی، تحصیلی، رفاهی، انضباطی و  …
 • پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی دانشجویان و ارتقاء سلامت روان

خدمات دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس علوم

فعالیتهای دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی بر روی چهار  محور اســـتاد راهنما، دانشجو، خانواده دانشجویان و کارکنان پردیس متمرکز میباشد.

 

محور دانشجویی

- ارائه خدمات مشاوره تحصیلـی به دانشــــــجویان و پیگیری وضعیت تحصیلی آنان به صورت فردی

- ارجاع دانشجویـــان دارای مشکل به مرکز مشـــــاوره و ارائه درمانهای روانپزشکــی و روانشناختی

- ارائه خدمات مددکاری و پیگیری وضعیت دانشجویان و تماس با خانواده و مراجع اداری مرتبط با وضعیت دانشجو

- برگزاری کارگاه آموزشی با عناوین مورد نیاز دانشجویان

 • برگزاری جلسات مستمر با حضور اساتید راهنما و پیگیری وضعیت تحصیل دانشجویان
 • برگزاری جلسات مشاوره گروهی پیرامون مسائل تحصیلی و آینده شغلی
 • تهیه بانک از پست الکترونیکی و تلفن همراه دانشجویان جهت ارسال پیامهای آموزشی به صورت گروهی
 • توزیع نشریات مرتبط با بهداشت روان و تحصیلی در میان دانشجویان

 

محور استاد راهنما

 • برگزاری جلسه با دانشجویان و اساتید راهنمای ورودی گروههــــای مختلف در آغاز ســـــــال تحصیلی و شروع تحصیل جهت دانشــــجویان جدیدالورود
 • برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اساتید و موضوعات مورد نیاز
 • پیگیری ارتباط مستمر و مؤثر اساتید راهنما با دانشجویان تحت پوشش
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی با حضور اساتید راهنما و دانشجویان
 • ارائه مشاوره فردی به اساتید در صورت نیاز

محور کارکنان

 • ارائه مشاوره فردی به همکاران پردیس و در صورت نیاز ارجاع به مرکز مشاوره و پیگیری وضعیت درمان آنان
 • ارائه خدمات مددکاری برای کارکنان و خانواده کارکنان و پیگیری وضعیت آنان تا حل مشکل

محور  خانواده دانشجویان

- ارتباط تلفنی و حضوری مستمر با خانوادهها و اعلام وضعیت دانشجویان در صورت درخواست خانواده

- ارسال بسته آموزشی برای خانوادههای دانشجویان ورودی جدید

- برگزاری همایش خانواده و دانشجو در آغاز هر سال

ارائه مشاوره فردی به خانوادهها و پیگیری وضعیت دانشجویان دارای مشکل

امور تغذیه امور تغذیه

 

بدن انسان برای رشد و نمو، ادامه حیات و انجام فعالیتهای مختلف روزانه در شرایط گوناگون نیاز به تأمین انرژی دارد. دو عامل خواب و غذا در تأمین انرژی و تعادل سیستم فکری و جسمی نقش اساسی را عهدهدار میباشند. عدم تعادل در دریافت، تولید و مصرف انرژی به هر دلیلی که باشد باعث تنش در جسم و روح انسان شده و مقاومت بدن در برابر بیماریهای جسمی و روانی کاهش پیدا میکند.

در این راستا دانشگاهها با توجه به امکانات و مقدورات خود در تلاشند که بخشی از غذای مورد نیاز دانشجویان را در حین تحصیل آنان تأمین نمایند.

در پردیس علوم، دانشجویان جهت وعده ناهار خود میتوانند از امکانات و فضاهای موجود در پردیس استفاده نمایند. این امکانات شامل یک آشپزخانه مرکزی، رستورانهای دانشجویی، یک رستوران اساتید و کارکنان و یک بوفه در مجموعه پردیس و یک آشپزخانه، رستوران و بوفه در دانشکده فیزیک میباشد. ناهار دانشجویان روزانه در آشپزخانهها  طبخ و دانشجویان از طریق پایگاه تغذیه اقدام به پیش خرید غذا مینمایند.

نظارت و کنترل بر نحوه تولید و توزیع غذا در اماکن مذکور از طریق امور تغذیه صورت میپذیرد.

به جهت آشنایی با نحوه فعالیتهای امور تغذیه اهم وظایف این مجموعه در ذیل آمده است:

- نظارت روزانه بر کمیت و کیفیت مواد اولیه غذایی، نحوه نگهداری، آمادهسازی و طبخ غذا

- نظارت و کنترل بهداشت محیط و انجام برنامهریزی لازم جهت سمپاشیهای مورد نیاز

- نظارت و کنتـــرل بهداشت فردی و پیگیریهـــای لازم جهــــت دریافت مدارک بهداشتی مورد نیاز

- تنظیم برنامه غذایی هفتگی جهت رستوران اساتید و اعلام آمار غذای پیش خرید شده به پیمانکاران رستورانها جهت برنامهریزی طبخ غذا

- بررسی و پیگیریهای لازم جهت خرید و یا تعمیر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز

- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان در پایگاه تغذیه و سیستم گلستان

- کنترل ماهانه صورت وضعیت پیمانکاران جهت پرداخت صورتحسابهای آنان

- بررسی و کنترل قیمت لیست غذایی در رستوران اساتید و کارکنان و بوفهها

- رسیدگی به مشکلات روزانه دانشجویان بابت عدم رزرو غذا، عدم امکان استفاده از کارت دانشجویی، عدم انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی، خرید غذای روزانه و ...

- تهیه و تنظیم پیامهای تغذیهای با توجه به الزامات زمانی

- رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات اساتید و کارکنان و دانشجویان  بابت کمیت و کیفیت غذا

تربیت بدنی تربیت بدنی

تربیت بدنی پردیس علوم در دو بخش خانمها و آقایان ارائه دهنده خدمات ذیل میباشد:

 • برگزاری کلاسهای فوق برنامه برای کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 • امکان استفاده از سالن بدنسازی پردیس در ساعاتی که کلاسی در سالن برگزار نمیشود برای دانشجویان
 • ارائه برنامه تمرینی بصورت رایگان به دانشجویان پردیس علوم
 • انجام امور مربوط به برگزاری جشنواره ورزشی دانشگاه تهران

همه ساله جشنواره ورزشی دانشجویی و کارکنان و اعضای هیأت علمی بطور جداگانه در رشتههای انفرادی و تیمی در بین تمامی پردیسها و دانشکدههای دانشگاه تهران برگزار مـیگـردد. تربیـت بـدنی پردیس همه ســاله اقدام به تشکیل تیمهـای مختــلف و ثبــت نـام  در رشتههای ورزشی جشنواره نموده و در این جشنوارهها حضور فعال دارد.

همچنین دانشجویان پردیس علوم برای امانت گرفتن تجهیزات ورزشی از قبیل راکت تنیس روی میز، بدمینتون، توپ فوتسال، توپ والیبال و اقلام ورزشی موجود دیگر به این امور مراجعه نموده و با ارائه کارت دانشجویی، اقلام مورد نیاز خود را تهیه و  به صورت امانت به منظور فعالیتهای ورزشی خود استفاده مینمایند.

امور فرهنگی و فوق برنامه امور فرهنگی و فوق برنامه

امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس علوم، برنامهریزی، اجرای فعالیتهـای فرهنـــگی و فـوق برنامه و نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی پردیس را برعهده دارد.

همچنین امور فرهنگی پردیس هر ساله بر برگزاری مراسمهای دانش آموختگی، آئین ورودی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی و مراسم ویژه برای والدین دانشجویان نو ورود  در محل پردیس نظارت مینماید.

تشکلهای دانشجویی پردیس عبارتند از:

 

انجمنهای علمی - دانشجویی

پردیس علوم دارای مجوز هفت انجمن علمی دانشجویی است.:

انجمن علمی دانشجویی: شیمی، زمین شناسی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، علوم کامپیوتر، بیوتکنولوژی

هر انجمن دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل است که اعضا از بین خود، دبیر انجمن را انتخاب مینمایند. کلیه دبیران انجمنهای علمی-دانشجویی از بین خود، دبیر دبیران را انتخاب میکنند.

انجمن علمی-دانشجویی شیمی نشریه کیمیا، انجمن علمی- دانشجویی زیست شناسی نشریه دنا و انجمن علمی-دانشجویی زمین شناسی نشریه آوای زمین را منتشر مینمایند.

 

تشکلهای اسلامی

 

انجمن اسلامی دانشجویان پردیس علوم:

چاپ نشریه «جاده»، برگزاری اردوهای مذهبی- تفریحی به صورت مجزا ، حلقههای روشنبینی دینی، عکاسی، فیلم و نویسندگی خلاق (با تمرکز بر طنزپردازی)، کلاسهای آموزشی، مشارکتهای خیریهای به نفع کودکان کار و خانوادههای بی سرپرست، سمینارها و سخنرانیهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و مراسم مذهبی به مناسبتهای مختلف از عمده فعالیتهای این تشکل اسلامی است. همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فیزیک نیز به دلیل دور بودن از پردیس مرکزی علوم تحت نظارت هیأت رئیسه دانشکده فیزیک فعالیتهای فوق را انجام میدهند. این انجمن نشریه «صفر مطلق» را منتشر مینماید.

 

بسیج دانشجویی ( واحد برادران و واحد خواهران):

بسیج دانشجویی دارای یک کتابخانه مجهز در واحد برادران میباشد که در آن حلقههای مطالعاتی به صورت پیوسته، برگزار میشود. چاپ دو نشریه دانشجویی «صبح امید» و «شیمی» و برگزاری اردوهای مذهبی- تفریحی به صورت مجزا در بخش خواهران و برادران، از عمده فعالیتهای این تشکل اسلامی است. همچنین بسیج دانشجویی دانشکده فیزیک نیز به دلیل جدا بودن از محل پردیس مرکزی علوم به طور مستقل به فعالیت میپردازد. این تشکل اسلامی نشریه دانشجویی «دست خط» را منتشر می نماید.

 

شورای صنفی - دانشجویی پردیس علوم:

تلاش در جهت رفع مشکلات رفاهی دانشجویان و ایجاد تعامل بین دانشجویان و مسئولین پردیس علوم از جمله فعالیتهای این تشکل دانشجویی است. همچنین در دانشکده فیزیک نیز به دلیل جدا بودن محل آن از پردیس مرکزی فیزیک شورای صنفی – دانشجویی مجزا وظایف فوق را عهدهدار میباشد.

 

کانون فرهنگی و هنری قرآن و عترت:

این کانون سالهاست در پردیس علوم به صورت مستقل فعال میباشد. انجام فعالیتهای قرآنی و اخذ مجوز نشریه «امانت» از جمله فعالیتهای این کانون است.

 

جامعه اسلامی دانشجویان: این تشکل اسلامی به تازگی اجازه فعالیت یافته است.