اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده شیمی جهت ورودی نیمسال 97-96

ID : 81322282

 به اطلاع می رساند

مصاحبه داوطلبان دکتری تخصصی دانشکده شیمی پردیس علوم روز شنبه 96/4/10 از ساعت 8 الی 12 در دفتر دانشکده شیمی واقع در طبقه همکف دانشکده شیمی برگزار می‌گردد.

summary-address :