بازه ثبت نام متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان

ID : 79621686

پیرو بخشنامه های قبلی اداره کل معاونت آموزشی دانشگاه  در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان، بازه ثبت نام متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری از طریق سهمیه مذکور تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 16/3/96 تمدید گردید.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

summary-address :