اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جلسات دفاع از رساله دکتری جلسات دفاع از رساله دکتری

ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1396 پردیس علوم ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1396 پردیس علوم

Title
برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم مقطع کارشناسی
برنامه ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 پردیس علوم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد (اصلاح شده)
برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان با سهمیه استعداد درخشان(بدون آزمون) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1396 دانشگاه تهران
برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشورسال 1396 دانشگاه تهران
راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1396 دانشگاه تهران
فرم تعهدنامه ادامه تحصیل دانشجوی دکتری تخصصی
برگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان پذیرفته شدگان دوره روزانه در آزمون دوره دکتری 1396
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری در سامانه ثبت نام (پذیرفته شدگان آزمون دکترای تخصصی 1396 پردیس علوم
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری در سامانه ثبت نام - کارشناسی ارشد نوورود 96