نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

اخبار اخبار

عنوان
انتخاب شایسته دکتر مجید سلیمانی دامنه، عضو هیأت علمی دانشکده ریا ضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله"پلاس-وان
دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر برگزار می کند: کارگاه جبرهای مسیری لویت و *C-جبرهای گراف _10 تا ۱۲ تیرماه 1397
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه از دکتر سیامک یاسمی به عنوان عضو دائمی فرهنگستان علوم جهان تقدیر کرد.
آقای دکتر سیامک یاسمی، استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، اولین ریاضیدان ایرانی، عضو دائمی فرهنگستان علوم جهان
تمدید حکم آقای دکتر سیامک یاسمی به عنوان رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
احراز رتبه دوم در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور و احراز رتبه سوم در هیجدهمین مسابقه دانشجویی آمار
درخشش تیم ریاضی دانشگاه تهران در چهل و یکمین دوره مسابقات ریاضی کشور
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
پیام تسلیت دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به مناسبت درگذشت پروفسور مریم میزاخانی
پیام تسلیت پردیس علوم به مناسبت درگذشت پروفسور مریم میرزاخانی
بازدید پروفسور مارک رولور از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
برنامه امتحانات تحصیلات تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
برنامه هفتگی نیمسال اول 96-95 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
برنامه هفتگی کارشناسی نیمسال اول 96-95 دانشکده ریاضی
برنامه امتحانات کارشناسی نیمسال اول 96-95دانشکده ریاضی
سمینار Grothendieck + نحوه ثبت نام (زمان ثبت نام تا ۱ آبان تمدید شد)
دوره آموزشی کوتاه مدت هندسه جبری + ثبت نام
احراز مقام اول تیمی و درخشش تیم دانشجویی "آمار" پردیس علوم، در هفدهمین مسابقه آمار کشور
افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در بیستمین دوره مسابقات جهانی ریاضی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مدیر گروه مدیر گروه

نام: دکتر غلامرضا رکنی لموکی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: ۲۶۱۳

ایمیل: rokni@ut.ac.ir

 

بخش ریاضی کاربردی بخش ریاضی کاربردی


در هسته اولیة دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، که در بدو تأسیس دانشگاه تهران تحت نام گروه ریاضی فعالیت می‌کرد، درس های ریاضی کاربردی در قالب آنالیز عددی و مکانیک همواره مورد توجه بوده است. دوره کارشناسی ریاضی کاربردی در سال 1373 و دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در سال 1371  دایر گردیدند. اولین دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی در سال 1376 پذیرفته شد و درسال 1381 از رساله دکترای خود دفاع نمود.
دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی کاربردی و نیز دانشجویان رشته کارشناسی ریاضیات و کاربردها با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ریاضی کاربردی در مسابقات ریاضی (داخلی و بین‌المللی) و تحقیق در عملیات کشـــوری مقام‌های با ارزشــی کسب نموده‌اند.
 در پی ارتقاء دانشــــکده علــوم به پردیس علوم و ارتقای گروه ریاضی به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۵ بخش ریاضی کاربردی به عنوان یکی از بخش-های چهارگانه این دانشکده در کنار بخش‌های ریاضی محض، آمار، و علوم کامپیوتر  آغاز به کار  نمود.
از زمان تأسیس، پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمرکز بوده است: تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، شبکه‌های جریان ایستا و پویا، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی، معادلات دیفرانســـیل، نظریه گــراف، نظریه بازی‌ها، دســـتگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.
در حال حاضر  پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمـرکز  اســت: تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی،  نظریه بازی‌ها، دستگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.
بخش ریاضی محض و ریاضی کاربردی ضمن پاسداشت میراث علمی بجا مانده از گروه ریاضی، همکاری نزدیکی با هم و نیز با بخش‌های آمار و علوم کامپیوتر دارند. در این خصوص می توان به همکاری در طرح درس‌ها، ارزیابی کیفیت آموزش ریاضی، طرح پایان‌نامه‌ها و تز-های تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، ارزیابی و داوری پایان‌نامه‌ها  و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، و تبادل دانشجوی کارشناسی ارشد بین دو بخش اشاره کرد. به علاوه، امور مربوط به مقطع کارشناسی ریاضی، که هم اکنون به عنوان «رشته ریاضیات و کاربرد‌ها» خوانده می‌شود، به طور مشترک بوسیله بخش‌های ریاضی محض و ریاضی کاربردی اداره می‌گردد. امور مربوط به تحصیلات تکمیلی توسط هر بخش، براساس اصل همکاری متقابل، در همان بخش انجام می‌گیرد.

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی اعضای هیئت علمی بخش ریاضی

 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
1 اسدی محمدباقر دانشیار 2484 mb.asadi@ut.ac.ir mb.asadi@khayam.ut.ac.ir
2 آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 f.a.z.shirazi@ut.ac.ir fatemah@khayam.ut.ac.ir
3 خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 salehani@ut.ac.ir  
4 درفشه محمدرضا استاد 2620 darafsheh@ut.ac.ir daraf@khayam.ut.ac.ir
5 درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 mdarvishzadeh@ut.ac.ir darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir
6 رضاوند رضا استادیار 2915 rezavand@ut.ac.ir rezavand@khayam.ut.ac.ir
7 رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2613 rokni@ut.ac.ir rokni@khayam.ut.ac.ir
8 زارع هادی استادیار 2915 hadi.zare@ut.ac.ir hadi.zare@khayam.ut.ac.ir
9 زارع نهندی رحیم استاد 2894 rahimzn@ut.ac.ir  
10 سبزرو حسین استادیار 3659 sabzrou@ut.ac.ir sabzrou@khayam.ut.ac.ir
11 سلیمانی دامنه مجید دانشیار 2613 m.soleimani.d@ut.ac.ir soleimani@khayam.ut.ac.ir
12 عامری رضا استاد 2615 rameri@ut.ac.ir  
13 یاسمی سیامک استاد 2615 yassemi@ut.ac.ir