آرشیو اخبار آرشیو اخبار

نمایش 1 - 20 از 243 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 13
نمایش 1 - 20 از 153 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 8
عنوان تعداد مشاهده
افزایش بیان دو مولکول Wnt غیر کانونیکال Wnt11 و Wnt5A در دودمان های سلولی سرطان تخمدان و تاثیر آن بر بیان و عملکرد اینتگرین ها / دانشجو : وجیهه عظیمیان 59
کاربرد نانو مواد مبتنی برگرافن مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج و تعیین بور و ترکیبات دارویی در نمونه های آبی با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکپی و کروماتوگرافی / دانشجو : نور العفی 72
سنتز تترازول‌های جدید با پایه‌ی پیرول، ایندول و بنزایمیدازول و مشتقات تترا هیدرو-β-کربولین با استفاده از واکنش‌های چند‌جزئی جفت‌شدن متقاطع کاتالیزوری الکل‌های نوع اول با استفاده از فرآیند هیدروژن زدائی/ هیدروژن دارکردن / دانشجو: صالح صلاحی 121
کاربرد ولتامتری سریع و پیوسته در طراحی و بهینه سازی مونیتورینگ سیستم های الکتروسنتز بر پایه کتکول و مشتقات آن در سیستم های جریانی / دانشجو : جواد یزدانی 147
بررسی تأثیر ATP بر تولید برخی از سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در ماکروفاژهای بیماران اسپوندیلیت آنکیلوزان / دانشجو : مریم اختری 166
ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک عصاره های ریشه گیاه Dorema glabrum Fisch & C.A. Mey. و برخی از مشتقات کافئیک اسید تخلیص شده از آن بر روی سلول های رده AGS سرطان معده / دانشجو: ناصر جعفری 127
افزایش بقا و توان تکثیر سلول های پیش ساز قلبی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت مشخص / دانشجو: صدف وحدت 146
سنتز برخی ترکیبات آلی بر پایه کرومانون ها / دانشجو: سعیده رجایی دریاسری 146
تعیین کیفیت الگوهای لیتوگرافی با اندازه‌گیری نمایه موجبرهای نوری در بستر الکترواپتیک مبتنی برتوابع انتقال اپتیکی / دانشجو : امیرحسین شهبازی 163
کاربرد روش های کالیبراسیون چند متغیره درحسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد جهت اندازه گیری همزمان ترکیبات فنولی (کتکول، هیدروکینون و ...) با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی / دانشجو : محمدرضا مقدم 145
ساخت و شناسایی نانو ساختارهای چند فلزی با استفاده از آهن، منگنز و تنگستن و کاربرد آن در جداسازی و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست / دانشجو: پرستو جمشیدی 145
طراحی و ساخت حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی بدون برچسب برپایه الکترودهای چاپی اصلاح شده با آپتامر و نانوکامپوزیت های گرافنی-لانتانیدی برای ردیابی نشان گرهای زیستی در فرآیندهای زیستی (مرگ سلولی) / دانشجو: محمدرضا کریمی پور 138
کاربرد روش ولتامتری موج مربعی تبدیل فوریه سریع برای اندازه گیری مقادیر بسیار اندک برخی سولفونامیدها و داروهای اعصاب بر پایه اثرات مورفولوژیک نانو ساختارهای لانتانیدی و فلزات واسطه (Co,Tb…) به عنوان اصلاح کننده الکترودها / دانشجو :هانا بیگی‌زاده 131
تعیین محدوده گونه‌ها در برخی هم‌تافت های گونه‌ای سرده پیاز (نرگسیان،Amaryllidaceae ) با استفاده از ریزریخت شناسی بذر و نشانگرهای مولکولی / دانشجو: غلام‌حسن ویس‌کرمی 112
رویه نگاری با استفاده از پراش فرنل از پله‌ی فازی / دانشجو: حمید سلوداری 128
ارزیابی جامع بخش عرب از سازند سورمه در میدان سلمان / دانشجو: ابراهیم سفیداری 122
ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده های گرانیتوئیدی جنوب باختر بوئین زهرا / دانشجو: کاظم کاظمی 133
ترابرد الکترون در نانوساختارهای ناآراستۀ اکسید فلزی به منظور استفاده در قطعات نوری و فوتوولتاییک / دانشجو : محمد جوادی 121
نوترینو با جرم متغیر در فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی / دانشجو: وحید اناری 144
قاب‌ها در C*-مدول‌های هیلبرت / دانشجو: زهرا حسن‌پور یخدانی 146
نمایش 1 - 20 از 98 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5