دفتر تلفن دفتر تلفن

مرکز تلفن دانشگاه تهران

61111

ریاست دانشگاه

66469824-61112500

اداره کل روابط عمومی

66462699- 61112933

هسته گزینش

66466798- 61112875

مدیریت روابط بین­المللی و دانشگاهی

66469807-2636

مدیریت حراست

66400032-61113391

پارک علم و فناوری

88631400

مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا

88630931

مرکز انفورماتیک

66406186- 61112828

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

88000187-61117801

مرکز آموزش های الکترونیکی

88981871-61112144

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

66495389-6112889

معاونت اداری و مالی دانشگاه

66460405-61112663

مدیریت امور حقوقی

66469898-61112565

مدیریت امور مالی

66469808-61112670

مدیریت امور رفاهی

66469901-61113001

مدیریت پشتیبانی و طرحهای عمرانی

66460697-61112440

مدیریت انتظامات

66499959-61113436

مدیریت نیروی انسانی

66404725-61112684

باغ نگارستان و موزه مقدم

33115466-33116693

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

66462697-61112635

معاونت دانشجویی و فرهنگی

66418500-61112836

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

66495341-61112280

مدیریت تربیت بدنی

66418805-61112612

مرکز مشاوره دانشجویی

66480366-6113209

مرکز بهداشت و درمان

66491520-61112838

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

61112680

مدیریت امور خوابگاه­ها (کوی دانشگاه)

88013000

مدیریت پژوهش و فناوری

66400059-61112992

مؤسسه چاپ و انتشارات

88012076

معاونت طرح و برنامه

66469823-61112706

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

66462698-61112789

جهاد دانشگاهی

66490094-61112760

 

نام خانوادگي و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الكتروني

آخانی سنجانی

حسین

استاد

3638

3642

akhani@khayam.ut.ac.ir

آقا میر

مجتبی فرزین

استاد

8603

aghamir@khayam.ut.ac.ir

آموزگار

محمدعلی

دانشیار

3557

amozegar@ut.ac.ir

آيت ا... زاده شيرازي

فاطمه

استادیار

2620

fatemah@khayam.ut.ac.ir

ابراهیم

هاجر

استادیار

8619

hebrahim@ut.ac.ir

اثني عشري

مرضيه

استادیار

2917

esnashar@khayam.ut.ac.ir

احمدی

ناهید

استادیار

8656

nahmadi@ut.ac.ir

اخباری

کامران

استادیار

3734

Akhbari.k@khayam.ut.ac.ir

ادیب

مهدی

استاد

3736

madib@khayam.ut.ac.ir

ارضی

عزت اله

استاد

8619

arzi@khayam.ut.ac.ir

اسد

صدیقه

استادیار

66413835

asad@ut.ac.ir

اسدی

محمدباقر

دانشیار

2484

mb.asadi@khayam.ut.ac.ir

اسماعيلي

  داريوش

استاد

3733

esmaili@khayam.ut.ac.ir

افتخاري مهابادي

سمانه

استادیار

2915

S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir

امیری

احمد

استادیار

3734

ahmadamiri@ut.ac.ir

امینی نسب

مهریار

استادیار

2293

amininasab@khayam.ut.ac.ir

اميني              

عبدالحسين

استاد

2485

ahamini@ut.ac.ir

اميني

سيدمرتضي

استادیار

2915

morteza.amini@khayam.ut.ac.ir

الهی

الهه

استاد

3561

elaheelahi@ut.ac.ir

الياسي

  محسن

دانشیار

2469

eliassi@khayam.ut.ac.ir

باباعلي

باقر

استادیار

2627

babaali@ut.ac.ir

بایگان

شهریار

استاد

8626

bayegan@khayam.ut.ac.ir

بخشنده

بهناز

استادیار

66413835

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

بدیعی

علیرضا

استاد

2614

abadiei@khayam.ut.ac.ir

برقي

  محمد علي

مربی

2619

barghi.ali@khayam.ut.ac.ir

بنایی مقدم

علی­محمد

استادیار

3314

am_banaei@ut.ac.ir

به نژاد

حسن

دانشیار

3639

behnejad@khayam.ut.ac.ir

پارسيان

احمد

استاد

2624

ahmad_p@khayam.ut.ac.ir

پزشك

حميد

استاد

2917

pezeshk@khayam.ut.ac.ir

توسلی

احمد

دانشیار

3643

tavassoli@khayam.ut.ac.ir

توکلی             

  وحید

استادیار

2490

vtavakoli@khayam.ut.ac.ir

جعفر پور

فرناز

دانشیار

2480

jafarpur@khayam.ut.ac.ir

جواهری

مجید

مربی

2628

mjavaheri@ut.ac.ir

چشمي

  اكبر

استادیار

2722

a.cheshomi@ut.ac.ir

حاج اميني

  سعيد

مربی

3234

hajamini@khayam.ut.ac.ir

حامدی

جواد

دانشیار

3556

jhamedi@khayam.ut.ac.ir

حبیبی رضایی

مهران

دانشیار

2482

mhabibi@khayam.ut.ac.ir

حسن پور

  جعفر

استادیار

3266

hassanpour@ut.ac.ir

حسن زاده

وحیده

استادیار

3390

hassanzadeh@khayam.ut.ac.ir

حسنی

    خسرو

استادیار

8630

hassanikh@ut.ac.ir

حسين

قمرتاج

استادیار

2622

ghossein@khayam.ut.ac.ir

حقيقي

فيروزه

استادیار

2613

haghighi@khayam.ut.ac.ir

حمزه لو

مجید

استادیار

2625

mhamzehlo@khayam.ut.ac.ir

خواجه صالحانی

مهدی

استادیار

3659

salehani@ut.ac.ir

خویی

سپیده

استاد

2896

khoee@khayam.ut.ac.ir

درفشه

محمدرضا

استاد

2620

daraf@khayam.ut.ac.ir

درويش زاده

مهدي­رضا

استادیار

2894

darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir

دلدار

صدیقه

دانشیار

8617

sdeldar@khayam.ut.ac.ir

ذوالفقاری

محمد

مربی

2719

zolfaghari@khayam.ut.ac.ir

رحیمیان

حسن

دانشیار

2629

rahimian@khayam.ut.ac.ir

رحيم پور  بناب  

  حسين

استاد

2487

rahimpor@khayam.ut.ac.ir

رسوليان

عميد

استادیار

2897

amidrslan@ut.ac.ir

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

2726

Parvizrashidi2@ut.ac.ir

رضاوند

رضا

استادیار

2915

rezavand@khayam.ut.ac.ir

رضايوف

آمنه

استاد

2483

Rezayof@khayam.ut.ac.ir

ركني لموکی  

غلامرضا

دانشیار

2613

rokni@khayam.ut.ac.ir

رنجبران            

  محسن

استادیار

2490

ranjbaran@khayam.ut.ac.ir

زارع

هادي

استادیار

2915

hadi.zare@khayam.ut.ac.ir

زارع مبارکه

شاهین

استاد

2482

zarre@khayam.ut.ac.ir

زارع نهندي

رحيم

استاد

2894

rahimzn@ ut.ac.ir

زرگر

سیدجلال

دانشیار

3646

Zargar@khayam.ut.ac.ir

زنوزی

افسانه

دانشیار

2988

zonouzi@khayam.ut.ac.ir

زینلی

بهمن

دانشیار

3237

zeynalib@ut.ac.ir

ساجدي

هديه

استادیار

2915

bbsajedi@ut.ac.ir

ساري               

عليرضا

استاد

2702

sari@ut.ac.ir

سبزرو

حسین

استادیار

3659

sabzrou@khayam.ut.ac.ir

سپهری

حوری

استاد

2626

hsepehri@khayam.ut.ac.ir

سپهری نیا

رضا

استادیار

8617

sapahrinia@ut.ac.ir

سجادي هزاوه

  فرشته

دانشیار

2892

sajjadi@khayam.ut.ac.ir

سررشته داری

فرخ

استادیار

8761

f.sarreshtedari@ut.ac.ir

سرشتی

حسن

دانشیار

3632

sereshti@khayam.ut.ac.ir

سلمکی

یاسمن

استادیار

3316

salmaki@khayam.ut.ac.ir

سلیمان نژاد

ژانت

دانشیار

3734

Janet_soleimannejad@yahoo.com

سليماني دامنه

مجيد

دانشیار

2613

soleimani@khayam.ut.ac.ir

سوالونی

هادی

استاد

8646

savaloni@khayam.ut.ac.ir

سهرابي بيدار

  عبداله

استادیار

2985

sohrabi@khayam.ut.ac.ir

سیاوشی

فریده

دانشیار

2460

siavashi@ut.ac.ir

سید جعفری

احسان

استادیار

66413835

seyedjafari@ut.ac.ir

سیدی

مرجان

استادیار

2629

mseiedi@khayam.ut.ac.ir

شاکری

علیرضا

دانشیار

3301

Alishakeri44@yahoo.com

شایسته

علیرضا

استادیار

3706

shayesteh@khayam.ut.ac.ir

شجاعی باغینی

فاطمه

دانشیار

8643

fshojai@ut.ac.ir

شجاعی باغینی

علی

دانشیار

8628

ashojai@ut.ac.ir

شمه سوار

سودابه

استادیار

3250

shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

شمیرانی

فرزانه

استاد

2481

shemiran@khayam.ut.ac.ir

صابری

عباسعلی

استادیار

8633

ab.saberi@ut.ac.ir

صفریان

شاهرخ

دانشیار

3312

safarian@khayam.ut.ac.ir

طوطي

  فرامرز

استادیار

2715

tutti@khayam.ut.ac.ir

عارفیان

احسان

استادیار

3314

areian@khayam.ut.ac.ir

عامري

رضا

استاد

2615

ameri@ut.ac.ir

عباسی

امیرمسعود

دانشیار

8635

amabasi@khayam.ac.ir

عباسی

علیرضا

دانشیار

3644

aabbasi@khayam.ut.ac.ir

عبدی

یاسر

دانشیار

8610

y.abdi@ut.ac.ir

عرب نجفی

سیدمحمود

دانشیار

3648

najafim@khayam.ut.ac.ir

عطار

فریده

استاد

2968

fattar@khayam.ut.ac.ir

علیزاده

مجید

استادیار

2484

malizadeh@khayam.ut.ac.ir

علیزاده 

طاهر

دانشیار

3301

talizadeh@khayam.ut.ac.ir

فرازمند

علی

دانشیار

2476

afarazmand@khayam.ut.ac.ir

فروتن

معصومه

دانشیار

2896

foroutan@khayam.ut.ac.ir

فرنیا

سیدمرتضی

دانشیار

3301

mfarnia@gmail.com

فریدبد

فرنوش

استادیار

3301

faridbodf@khayam.ut.ac.ir

فلاحتی عنبران

محسن

استادیار

3321

falahati@khayam.ut.ac.ir

فیجانی

  الهام

استادیار

2722

efijani@ut.ac.ir

قاسمي نژاد

  ابراهيم

استاد

2913

eghasemi@khayam.ut.ac.ir

قائمی

ناصر

استادیار

3301

Naser.ghaemi@khayam.ut.ac.ir

قربان زاده

    عطا ملک

دانشیار

8624

ghorbanzadeham@ut.ac.ir

قندی

مهدی

استاد

2250

ghandi@khayam.ut.ac.ir

کاشف

نسیم

استادیار

3558

kashefn@khayam.ut.ac.ir

کبیری

محبوبه

استادیار

66413835

mkabiri@ut.ac.ir

کوهیان

    عطاالله

دانشیار

8658

kouhian@khayam.ut.ac.ir

کیانمهر

ابراهیم

دانشیار

2488

kianmehr@khayam.ut.ac.ir

كنعانيان

  علي

استاد

2493

kananian@khayam.ut.ac.ir

گنج تابش

محمد

دانشیار

2897

mgtabesh@ut.ac.ir

گنجعلی

محمدرضا

استاد

2294

ganjali@khayam.ut.ac.ir

محسنی سجادی

حسین

دانشیار

8646

mohseni@ut.ac.ir

محمد نوري

مرتضي

استادیار

3250

mnoori@khayam.ut.ac.ir

محمدی پناه

فاطمه

استادیار

3556

fmohammadipanah@khayam.ut.ac.ir

محمدی زاده

محمدرضا

دانشیار

8611

zadeh@ut.ac.ir

مدبري

  سروش

استادیار

2985

modabberi@ut.ac.ir

مدرس

مجید

استاد

8633

modarres@khayam.ut.ac.ir

مرعشی

سیدامیر

 

66413835

marashi@ut.ac.ir

مشفق

حمیدرضا

استاد

8667

hmoshfegh@ut.ac.ir

معتمد

نسرین

دانشیار

2472

nmotamed@khayam.ut.ac.ir

مقاری

علی

استاد

3307

maghari@khayam.ut.ac.ir

مقیمی

حمید

استادیار

3314

moghimi@khayam.ut.ac.ir

ملك

معصومه

استاد

2702

mmalek@khayam.ut.ac.ir

منتصر کوهساری

شیده

دانشیار

3308

montasser20sh@khayam. ut.ac.ir

مهجور شفیعی

مسعود

دانشیار

8626

mmshafiei@ut.ac.ir

مهدوی

حسین

دانشیار

2725

hmahdavi@khayam.ut.ac.ir

میرمعصومی

مسعود

مربی

2492

mirmsomi@khayam.ut.ac.ir

میری

میرفائز

استادیار

8659

Mirfaez_miri@ut.ac.ir

مير نژاد

  حسن

دانشیار

2959

mirnejad@khayam.ut.ac.ir

ندرلو

رضا

استادیار

2629

rnaderloo@ut.ac.ir

نعمتی خراط

علی

دانشیار

2499

alnema@khayam.ut.ac.ir

نقيب زاده مشايخ

ابراهيم

مربی

2484

e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir

نوذري داليني

عباس

دانشیار

2916

nowzari@khayam.ut.ac.ir

نوربالا تفتی

مهدیار

استادیار

8762

mnoorbala@ut.ac.ir

نوروزی

پرویز

استاد

2294

norouzi@khayam.ut.ac.ir

نوری زنوز

محمد

دانشیار

8653

nouri@ut.ac.ir

نهال

     ارشمید

دانشیار

8639

nahal@ut.ac.ir

نیرومند

شجاع الدین

استادیار

3266

Niroomand@ut.ac.ir

نیکنام

وحید

استاد

3637

vniknam@khayam.ut.ac.ir

واعظ جوادی

فاطمه

استادیار

2959

fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir

واعظ علایی

سیدمهدی

استادیار

8642

smvaez@ut.ac.ir

یزدان بخش

نیما

استادیار

3314

yazdanbakhsh@khayam.ut.ac.ir

ياسمي

سيامك

استاد

2615

yassemi@ ut.ac.ir

 

 

نام خانوادگی و نام

محل خدمت

شماره تلفن

ابیات

طیبه

آزمایشگاه شیمی

61113647

آجورلو

ابوالفضل

اموال و تغذیه فیزیک

61118701

61118666

احدی

حسن

امور فارغ­التحصیلی - تحصیلات تکمیلی

61112562

احمدی سخا

صدیقه

آزمایشگاه زیست شناسی

61112492

احمد قشلاقی

رقیه

امور تربیت بدنی

66415036

اخوت

احمد رضا

آزمایشگاه آموزشي گياه­شناسي عمومي

61113321

اردوخانی

فاطمه

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

61112721

66415712

استوار

مرجان

آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی

61113560

اسدی

حمید

حسابداری

61112465

اسلامی

مهناز

کتابخانه فیزیک

61118613

اظهری کادیجانی

محمد حسین

آزمایشگاه فیزیک

61118764

61118625

افشاری آذر

فرزانه

آزمایشگاه شیمی

61112628

آقا بابایی

هادی

امور تربیت بدنی

66415036

آقامحمدی

نرگس

آزمایشگاه شیمی

61113707

امیرآتشانی 

اعظم

امور اداری، پرسنلی و رفاهی

61113705

آیراملو

احسان

روابط عمومی

66412556

ایوبی

مهدی

تأسیسات فیزیک

61118665

با انصاف

مه لقا

آموزش کارشناسی و تحصیلات تکمیلی زمین شناسی

61112717

باقری

فاطمه

کتابخانه پردیس

61113633

باهوش

مریم

خدمات آزمایشگاه زیست شناسی

61113560

بختیاری

عبدالحسین

کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112627

بخشی

معصومه

سایت تحصیلات تکمیلی

61112480

برازش

لیلا

امور تغذیه

61112468

66412184

بیاتی

فاطمه

دفتر ریاست دانشکده زمین شناسی

61112623

66491623

پارسا

حسین

موزه جانورشناسی

61112701

پاکزادمنش

پوران

امور فرهنگی و فوق برنامه

66415475

پوراحمد

پروین

کتابخانه پردیس- بخش کاووش

61113635

پوشش­دوست

علی

امور دانشجویی- ­تسویه حساب

61113328

تاج الدین

رویا

کتابخانه مرکزی پردیس علوم

61112416

61112616

جعفری

لیلی

امور تغذیه

61112468

جعفری

مهدی

تأسیسات پردیس

61113227

جعفری

ناهید

کتابخانه پردیس

61112616

جلال زاده

حسنیه سادات

امور اداری

61112724

جنابی

بهروز

کارپردازی فیزیک

61118648

حسن پور

حسن

امور فارغ التحصیلی- کارشناسی

61112562

حسین نژاد

مهتاب

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

61112797

حسینی

زهرا

آزمایشگاه شیمی

61113707

حیدری

سیده خورشید

آزمایشگاه سيتولوژي

61113390

خالصي

حكيمه

سايت دانشكده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113656

خلیل نژاد

ماجد

کتابخانه پردیس

61112616

خواجه ئیان

سحر

آموزش پردیس

61112498

خونساری زاده

مریم

آزمایشگاه فیزیک

61118770

دلفی

لادن

آزمایشگاه آموزشي فيزيولوژي جانوري

61112460

دیلمی

حسن

سایت کارشناسی

61112475

ذوالفقار عجب شیر

غلامرضا

جمع اموال

61112466

ربیعی

علیرضا

امور پشتیبانی

61113630

66972073

رحیم زاده  

مژگان

پژوهش­های کاربردی

61112712

رحیمی

سبحان

حمل و نقل پردیس

61113630

رضازاده

عباسعلی

آزمایشگاه زمین شناسی

61112906

رضایی

سید محمد

آموزش کارشناسی زیست شناسی

61113732

رهنما

آسیه

امور کامپیوتر فیزیک

61118746

زارعی

اکرم

امور بین­الملل

61112797

زحمتکش

مهدی

آموزش تحصیلات تکمیلی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113649

زراعتكار

حسين

روابط عمومي دانشكده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112478

زراعتکار

منیژه

کتابخانه پردیس

61113633

زیبایی

وهاب

تأسیسات فیزیک

61118665

ساعتی

سهیلا

آموزش پردیس

61113705

سبحانی

خدیجه

آموزش پردیس

61112498

سبزواری

سید مهدی

آموزش تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

61113732

سلطان ویس

فائزه

آزمایشگاه گروه بیوتکنولوژی

61112720

سلیمانی

الهه

خدمات آزمایشگاه زیست شناسی

61113560

سیدعلیخانی

سیدابوالبشر

سایت کارشناسی

61112475

شجاعت الحسینی

معصومه

آموزش تحصیلات تکمیلی فیزیک

61118620

شجاعی

معصومه

امور دانشجویی

61118618

شریفی محترم

اکرم

روابط عمومی پردیس

66412556

شفیعی

سکینه

آموزش کارشناسی فیزیک

61118649

شفیعی

محمد رضا

حسابداری

66491621

 61113631

شکویی سعیدیان

فرشته

آموزش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113649

شیخ پور

مژگان

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

61112619

صالحی

حسن

موزه جانورشناسی

61112701

صدوقی

نعمت

مزرعه پردیس

02636704002

صمدی

سهیلا

آزمایشگاه شیمی

61113300

طاهری

سمیه

دفتر ریاست دانشکده شیمی

61113301

طایفه

مرضیه

سایت بیوتکنولوژی

66413835

66491622

عباسی روح­اللهی

عباس

آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی

61113560

عبودی

عباس

دبیرخانه

61112464

عرب سلمانی

خدیجه

آزمایشگاه آموزشي گياه­شناسي عمومي

61113321

عرب شیرازی

مریم

حسابداری

61112465

عزیزی

الهام

حسابداری فیزیک

61118655

عسگری

شهره

آزمایشگاه شیمی

61113400

عظیمی

عوض

امور فارغ التحصیلی

61112562

علمشاهي

ليلي

دفتر رياست دانشكده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112295

66412178

علـــــی زاده زیده سرایی

منصوره

دفتر معاونت مالی و اداری

66495292 61112462

عموزاده

موسی

سلف اساتید و تغذیه فیزیک

61118657

عندلیب

نازنین

آزمایشگاه آموزشي  بيوشيمي- ایمنی­شناسی

61113560

غلامحسینی

محمد

کارپردازی پردیس

61112465

فتوحی

اعظم

آزمایشگاه آنالیز حرارتی شیمی

61113647

فرجی

غلامعلی

انبار پردیس

61113304

فرزانه

اعظم

دفتر ریاست پردیس

61112461

66403672

فرهادی

آمنه

حسابداری

61112465

فضیلی

افسانه

آزمایشگاه بافت شناسي

61113390

فلاح زاده

نادر

مهندس ناظر طرح­های عمرانی پردیس

---

فلاحی

مهری

آزمایشگاه فیزیک

61118770

فهیمی

بهاره

کتابخانه

61118613

فیض جباریان

فلورا

دفتر گروه بیوتکنولوژی

66413835

66491622

قدرتی

معصومه

اداره خدمات پژوهشی

61112797

قدیری

مطهره

پژوهش­های بنیادی

61112797

قدیم خانی

رقیه

آزمایشگاه شیمی

61113707

قربانی

فرزانه

دفتر جذب

61113641

 66492973

قلی پور

احمد

آموزش پردیس

61112562

کفاشی

سدابه

آزمایشگاه شیمی

61112628

کوهی

امان الله

حمل و نقل پردیس

61113630

گلجانی

زهرا

امور دانشجویی - وامها

61113328

لفطه

علی

کتابخانه پردیس

61112616

متین سرشتی

رزا

کتابخانه پردیس

61112467

محمدی ترکمانی

رقیه

آزمایشگاه شیمی

61112628

مستعدی

سمانه

آموزش تحصیلات تکمیلی شیمی

61113640

مسعودی

احمد

امور­تسویه حساب

61113328

مظلوم طبایی

سیدرضا

دفتر شاهد و ایثارگر  پردیس

66415907

معافی

مرضیه

امور رفاهی

61112724

مغربی

مرجان

کتابخانه پردیس- بخش کاووش

61113635

ملاجان

آناهیتا

دفتر ریاست دانشکده فیزیک

61118652

88635911

ملک حسین پور

مژگان

کتابخانه پردیس- میز امانت

61113634

ملکوتی نژاد

مریم

آزمایشگاه توالی یابی DNA

61113561

مهدیزاده نودهی

طاهره

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس علوم

66413346

مهدیقلی

کاظم

آزمایشگاه آموزشي گياه­شناسي عمومي

61113321

مهربان راد

نیوشا

آموزش پردیس

61112498

موسوی

محمدرضا

امورعمومی

61118664

میرافضل

لیلی

آزمایشگاه فیزیک

61118770

مینایی

طیبه

آزمایشگاه ژنتیک پایه – ژنتیک مولکولی 

61113390

ناخدا

فهیمه

کتابخانه پردیس- میز امانت

61113634

نبی­زاده تویسرکانی

مریم

دفتر مجله

61113305

نجومی

عظیمه

آموزش کارشناسی شیمی

61113640

نیکبخت

مصطفی

دبیرخانه دانشکده فیزیک

61118604

هاشمی

سیدمحمدهادی

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

61112619

هاشمی

مریم

دفتر ریاست دانشکده زیست شناسی

61113314

الهی

نغمه

آزمایشگاه زمین شناسی

61112906

یزدی

محمد

بایگانی

61112464

یوسفی

علی اکبر

مرکز انفورماتیک پردیس

61112880