کارگاه جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی با تاکید بر منابع الکترونیکی دانشگاهی1 مهارت نگارش پایان‌نامه و رساله دانشگاهی با استفاده از Word با تکیه بر استاندارد پایان نامه نویسی کارگاه پایگاههای استنادی (ISI , Scopus) جلسات معارفه کتابخانه برای دانش جویان جدید الورود1 آموزش نرم افزارجامع مدیریت و استناد End note آموزش نرم افزار مدیریت مقالات Mendeley آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه کارگاه جستجوی تخصصی در منابع و پایگاههای الکترونیکی با تاکید بر منابع الکترونیکی دانشگاهی سمینار مقاله نویسی اردیبهشت 95 سمینار ابزارهای نوین علم سنجی نمایشگاه هفته کتاب 1394 نمایشگاه هفته کتاب 1394 روسای سابق و فعلی کتابخانه کارگاههای آموزشی کتابخانه95.نرم افزار کتابخانه کارگاههای آموزشی کتابخانه95.پایگاههای الکترونیکی کارگاههای آموزشی کتابخانه95.Mendely معارفه دانشجویان جدیدالورود 95 سمینار مقاله نویسی - اردیبهشت 95 سمینار ابزارهای نوین علم سنجی - خرداد 95 کلاسهای-آموزش-کتابخانه کلاسهای-آموزش-کتابخانه