نرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker نرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker

نرم افزارهای سرقت ادبی علمی یا Plagiarism Checker 

ابزارهایی هستند که برای تشخیص وجود  دستبردهای علمی در مقالات به کار می روند.با جستجو در وب می توانید برخی از آنها را بیابید. این ابزارهای آنلاین برخی به شرط عضو شدن و برخی هم به صورت آزاد، قابل دسترسی می باشند. یکی ازقویترین سایتهایی که می توانید متون انگلیسی و فارسی را در آن جستجو کنید و برای شما مشخص کنند که متن مورد نظر را خود شخص نوشته یا کپی کرده است و یا متن را با دستکاری و جا به جایی کلمات نوشته است، در زیر آمده است. استفاده از این سایت رایگان می باشد.

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/

در زیر فهرست تعدادی دیگر از سایتهای موجود برای شناسایی سرقت علمی را می توانید مشاهده فرمایید.

http://www.plagscan.com/

خدمات پژوهشی کتابخانه پردیس علوم خدمات پژوهشی کتابخانه پردیس علوم

خدمات پژوهشی ضمن معرفی شاخصهای علم سنجی در تعیین رتبه افراد، مجلات، دانشگاه‌ها و کشورها به شرح فرآیند پژوهش، معرفی ابزارهای پژوهش با تکیه بر دانش علم سنجی، اخلاق پژوهش و راهنمای موضوعی می پردازد.