• سخنرانی علمی "تغییرات اپی ژنتیکی سیستم ایمنی اکتسابی در دیابت نوع دو"،  خانم دکتر وحیده حسن زاده، هیات علمی دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران،  ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت 11:30، کلاس شماره ۱۰۰ دانشکده زیست شناسی

  • دانشکده زیست شناسی درگذشت آقای دکتر شهریار سعیدی، هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان را تسلیت می گوید. ایشان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را در رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی از دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران دریافت نمودند.


اخبار اخبار