ابرخازن‌های برپایه‌ی مکسین‌(Mxene) / رضا جامه بزرگ

ابرخازن‌های برپایه‌ی مکسین‌(Mxene) / رضا جامه بزرگ


 

آدرس کوتاه :