نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره خدمات دانشجویی

وام

از جمله خدمات اداره دانشجویی پرداخت انواع وام ها به دانشجویان است. دانشجویان می توانند در آغاز هر ترم برای  ثبت نام و آپلود مدارک به سایت سامانه جامع آموزش مراجعه کنند.

تسویه حساب

تسویه و تقسیط وام ها پس از اتمام دوره تحصیل آغاز خواهد شد. کلیه دانشجویان ائم از مهمان، انتقالی، انصرافی و محروم از تحصیل هنگام قطع تحصیل ملزم به تسویه حساب با امور دانشجویی هستند .دانشجو قبل از تسویه حساب  با امور دانشجویی باید  برای ابطال کارت دانشجویی به آموزش مراجعه کرده و پس از دریافت تاریخ فراغت از تحصیل به اداره خدمات دانشجویی مراجعه کند.

آشنایی با فرایند تسویه حساب

عدم بدهی:

 1. دریافت فرم عدم بدهی از سایت پردیس یا کارشناسان تسویه حساب
 2. تکمیل فرم
 3. تحویل به کارشناس مربوطه

 

 تسویه نقدی:

 1. دریافت فرم 12 از سایت پردیس یا کارشناسان تسویه حساب
 2. تکمیل فرم
 3. تحویل به کارشناس مربوطه
 4. صدور فیش بدهی توسط کارشناس
 5. پرداخت از طریق پرتال* و یا بانک**

*از طریق پرتال همزمان مبلغ در سامانه صندوق رفاه قابل رویت می باشد .

**از طریق بانک 24 ساعت بعد در سامانه صندوق رفاه قابل رویت می باشد .

 

تقسیط بدهی:

 1. دریافت فرم 12 از سایت پردیس یا کارشناسان تسویه حساب
 2. تکمیل فرم
 3. تحویل به کارشناس مربوطه
 4. صدور فیش 10% توسط کارشناس
 5. پرداخت از طریق پرتال* و یا بانک**

*از طریق پرتال همزمان مبلغ در سامانه صندوق رفاه قابل رویت می باشد .

**از طریق بانک 24 ساعت بعد در سامانه صندوق رفاه قابل رویت می باشد .

 

اگر دانشجویی تنها ازخوابگاه استفاده کرده باشد وتمامی بهای خوابگاه را نیز پرداخت کرده باشد چون از تسهیلات صندوق رفاه استفاده کرده است بنابر این باید نامه تسویه حساب را دریافت کند.

زمان ارسال نامه عدم بدهی به آموزش 2 روز است.

زمان ارسال تسویه نقدی نزدیک به 3 روز است.

صدور دفتر قسط بلافاصله پس ازپرداخت 10% انجام میگیرد.و زمان ارسال نامه به آموزش دو روزمی باشد .

 

خوابگاه

دانشگاه تهران چندین مجتمع خوایگاهی دارد که تمامی دانشجویان روزانه غیر بومی می توانند از این خوابگاهها استفاده نمایند.دانشجویان برای آشنایی با خوابگاه و خدمات آن و همچنین  رزرو اتاق در آغاز هر ترم باید به سایت اداره کل خوابگاههای دانشگاه مراجعه نمایند. هزینه خوابگاه متغیر بوده و به هنگام ثبت نام، دانشجویان موظف به پرداخت کل هزینه هستند. دانشجویانی که به طور موقت می خواهند از خوابگاه استفاده نمایند باید از طریق امور دانشجویی پردیس معرفی شوند .

نکات مهم

 • دانشجویان هنگام تسویه حساب با دریافت معرفی نامه از امور دانشجویی می توانند 10 روز از خوابگاه استفاده کنند.
 • دانشجویان در شرف دفاع با معرفی استاد راهنما و دریافت نامه از امور دانشجویی می توانند از خوابگاه استفاده کنند.
 • دانشجویان متاهل غیر بومی  با ارائه مدارک متاهلی به امور دانشجویی؛ جهت استفاده از خوابگاه متاهلی معرفی می شوند. لازم به ذکر است ظرفیت این خوابگاه محدود بوده و اولویت با دانشجویان  پسر می باشد.
 • خوابگاه تابستانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ترم آخر کارشناسی با صلاحدید استاد راهنما تعلق می گیرد.
 • دانشجویان ساکن استان تهران و استان البرزو دانشجویان نوبت دوم  پس از اتمام اسکان دانشجویان واجد شرایط، در صورت وجود خوابگاه، معرفی خواهند شد.