آدرس ایمیل همکاران اداره آموزش پردیس علوم

آدرس ایمیل همکاران اداره آموزش پردیس علوم


جهت بهبود پاسخگویی همکاران اداره آموزش به دانشجویان, ایمیل همکاران به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

خانم اردوخانی رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم ordokhanif@ut.ac.ir

خانم خواجه ییان کارشناس بخش انفورماتیک آموزشs_khajeheian@ut.ac.ir

آقای احدی کارشناس فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری h.ahadi78@ut.ac.ir

آقای حسن پور کارشناس فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشکده‌های فیزیک شیمی ریاضی hassanpour-90@ut.ac.ir

آقای زحمتکش کارشناس فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی زیست شناسی و کارشناس بنیاد ملی نخبگان m.zahmatkesh.k@ut.ac.ir

خانم سلطان ویس کارشناس شاهد و ایثارگر و حق التدریسf_soltani@ut.ac.ir

خانم شفیعی کارشناس آموزش دانشکده فیزیک sshafii@ut.ac.ir

خانم شجاعت الحسینی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک m-shojaat@ut.ac.ir

خانم نجومی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمیNojoomi@ut.ac.ir

خانم عربلویی کارشناس آموزش دانشکده شیمی arablom@ut.ac.ir

خانم سعیدیان کارشناس آموزش دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر fsaeedian@ut.ac.ir

آقای سبزواری کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی sabzevari@ut.ac.ir

خانم باانصاف کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان دانشکده زمین شناسی m.baensaf@ut.ac.ir

آقای رضایی کارشناس آموزش دانشکده زیست شناسی s.m.rezaei2@ut.ac.ir

 

 

 

آدرس کوتاه :