آدرس و زمان مصاحبه دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

آدرس و زمان مصاحبه دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی


به ا طلاع داوطلبان محترم واجد شرایط دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی می‌رساند: مصاحبه براساس فهرست ارسالی از سوی سازمان سنجش انجام می‌شود. مصاحبه مورخ 10 شهریور ساعت ۸ صبح شروع می‌گردد. زمان تقریبی انجام مصاحبه داوطلبان براساس زمان مراجعه و اعلام حضور در دفتر ریاست محترم پردیس علوم و تکمیل فرمهای مربوط تنظیم می‌شود.

خواهشمند است کپی و اصل کارنامه سنجش و انتخاب رشته را به همراه داشته باشید.

مکان مراجعه: پردیس علوم دانشگاه تهران _ طبقه دوم دفتر ریاست

آشنایی با دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

آدرس کوتاه :