نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با معاونت پژوهش

ارتباط با معاونت پژوهش


 
ارتباط با حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
 
معاون پژوهشی و فناوری 
61112797، 66461505
فاکس 
66461505
رئیس اداره خدمات پژوهشی و فناوری 
61112797
کارشناس پژوهش‌های کاربردی 
61112712
کارشناس پژوهش‌های بنیادی 
61112797
کتابخانه مرکزی پردیس 
61112616، 66495290
رئیس کتابخانه مرکزی پردیس 
61112416
کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 
61112627
کتابخانه دانشکده فیزیک
61118613
دفتر مجله 
61113305 ،  66965607
ریاست مراکز خدمات رایانه‌ای
61112915
سایت کارشناسی
61112475
سایت ریاضی
61113656
سایت آمار
61113657
سایت بیوتکنولوژی
66491622
سایت فیزیک  61118608