نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با گروه

ارتباط با گروه


شماره تماس با تمامی واحدها، اعضای هیأت علمی و کارکنان گروه بیوتکنولوژی شماره زیر می باشد. 

 66491622

66413835