نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با گروه

ارتباط با گروه


 

ارتباط با گروه بیوتکنولوژی
رئیس گروه  66491622-66413835
شماره تماس با تمامی واحدها، اعضای هیأت علمی و کارکنان گروه بیوتکنولوژی شماره فوق می باشد.