ارتقاء رتبه دانشکده زمین شناسی در رتبه بندی دانشکده های علوم زمین دانشگاه تایوان

ارتقاء رتبه دانشکده زمین شناسی در رتبه بندی دانشکده های علوم زمین دانشگاه تایوان


با توجه به اینکه احیرا رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های دنیا برای سال ۲۰۲۰ توسط دانشگاه ملی تایوان اعلام شده است. بر اساس این رتبه‌بندی (فایل‌های پیوست) دانشکده زمین‌شناسی پردیس علوم از نظر کیفیت علمی پیشرفت جهشی خوبی داشته بگونه‌ای که از رتبه جهانی ۲۹۹ در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۲۰۰ در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است. این ارتقاء‌زتبه را به  مدیران و اعضای دانشکده زمین شناسی و پردیس علوم تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه :