ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال دوم تحصیلی 95-94

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال دوم تحصیلی 95-94


به استحضار می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال دوم تحصیلی 95-94 از روز شنبه مورخ 18/02/95 لغایت روز چهارشنبه مورخ 22/02/95 خواهد بود. 

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات به هیچوجه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .

                                                                                                                                اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :