آزمون دکتری دانشکده شیمی

آزمون دکتری دانشکده شیمی


آزمون دکتری دانشکده شیمی در دو مرحله به صورت کتبی و مصاحبه بدین شرح برگزار می‌گردد:

- آزمون کتبی کلیه رشته‌ها در قالب سه آزمون از ساعت ۹-۱۲ روز یکشنبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ در محل، کلاسهای ۱۱۰، ۱۲۳ (واقع در طبقه همکف دانشکده شیمی)و۲۴ (واقع در زیرزمین دانشکده شیمی)و۲۷۱، ۲۷۲ و ۲۷۳ (واقع در طبقه دوم پردیس علوم) می‌باشد.

* * آوردن ماشین حساب الزامی است و استفاده از موبایل به منزله تقلب محسوب می‌گردد.

- پذیرش الکترونیکی کلیه رشته‌ها ساعت ۱۲-۱۶ روز یکشنبه ۱۹/۲/۱۳۹۵

- آزمون مصاحبه کلیه رشته‌ها روز دوشنبه ۲۰/۲/۱۳۹۵ برگزار می‌گردد. در صورتی که تعدادی از داوطلبان باقی ماندند خصوصاً در مورد رشته شیمی آلی که متقاضیان آن ۷۰ نفر می‌باشد. مصاحبه به روز سه شنبه ۲۱/۲/۹۵ منتقل خواهد شد.

آدرس کوتاه :