آزمون دکتری دانشکده شیمی

آزمون دکتری دانشکده شیمی


آزمون دکتری دانشکده شیمی در دو مرحله به صورت کتبی و مصاحبه بدین شرح برگزار می‌گردد:

- آزمون کتبی کلیه رشته‌ها در قالب سه آزمون روز سه شنبه 11/3/۱۳۹۵ از ساعت ۹-۱۲ در محل، کلاسهای دانشکده شیمی می‌باشد.

* * آوردن ماشین حساب الزامی است و استفاده از موبایل به منزله تقلب محسوب می‌گردد.

- آزمون مصاحبه کلیه رشته‌ها و دانشجویان استعداد درخشان روز چهارشنبه 12/3/۱۳۹۵   از ساعت 9-12برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :