آزمون مصاحبه داوطلبان استعداد درخشان دکتری تخصصی دانشکده شیمی

به اطلاع می رساند آزمون مصاحبه داوطلبان استعداد درخشان دکتری تخصصی دانشکده شیمی پردیس علوم روز چهارشنبه 12/3/۱۳۹۵   از ساعت 9-12برگزار می‌گردد.
 

آدرس کوتاه :