آزمون مصاحبه داوطلبان استعداد درخشان دکتری تخصصی دانشکده شیمی

آزمون مصاحبه داوطلبان استعداد درخشان دکتری تخصصی دانشکده شیمی


به اطلاع می رساند آزمون مصاحبه داوطلبان استعداد درخشان دکتری تخصصی دانشکده شیمی پردیس علوم روز چهارشنبه 12/3/۱۳۹۵   از ساعت 9-12برگزار می‌گردد.
 

آدرس کوتاه :