استاد فیزیک دانشکدگان علوم دانشگاه تهران برنده جایزه ثبوتی - خواجه پور شد

استاد فیزیک دانشکدگان علوم دانشگاه تهران برنده جایزه ثبوتی - خواجه پور شد


در ششمین دوره از اهدای جایزه ثبوتی-خواجه پور، جناب آقای دکتر یاسر عبدی، استاد فیزیک دانشکدگان علوم برای مطالعات نظری وآزمایشگاهی در فیزیک ماده چگال، به ویژه در طراحی و ساخت ادوات الکترونیک بر پایه مواد دوبعدی به عنوان برنده این جایزه معرفی شد.

جایزه ثبوتی - خواجه پور هر ساله از طرف دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان به پژوهشگران جوان کشور که کارهای پژوهشی برجسته ای در یکی از رشته های علوم پایه انجام داده اند؛ اهدا می گردد. دانشکدگان علوم این موفقیت را به ایشان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده فیزیک تبریک عرض می کند.

آدرس کوتاه :