اسلایدشو - صفحه اول

اسلایدشو - صفحه اول


آئین امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با دانشگاه تهران برای ایجاد باغ گیاه شناسی و پارک موزه علم آئین امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با دانشگاه تهران برای ایجاد باغ گیاه شناسی و پارک موزه علم هفتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، 26 و 27 آذر 1398 گرامی داشت روز معلم - اردیبهشت 1398 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم
آدرس کوتاه :