اسکای روم

اسکای روم


شنبه ها         سمینار فیزیک   3 تا 5

سه شنبه ها      فیزیک نشینی  4 تا 7

پنج شنبه ها     کارگاه پایتون 9 تا 12

چهارشنبه ها      کارگاه زمین شناسی  3 تا 5

کنفرانس داروین  24 تا 27 بهمن  5 تا 7

کنفرانس بیوتکنولوژی   2 تا 3 اسفند   12 تا 20

 

 

 

آدرس کوتاه :