اطلاعات تحصیلی و آموزشی بیوتکنولوژی

اطلاعات تحصیلی و آموزشی بیوتکنولوژی


گسترش و نهادینه نمودن بیوتکنولوژی به عنوان یک ضرورت ملی در دهه 70 مورد توجه قرار گرفت. از سیاست‌های همسو با رویکرد مزبور، برنامه‌ریزی به‌منظور تربیت نیروهای متخصص کارآمد در گرایش‌های مختلف بیوتکنولوژی بوده است. این حرکت در قالب برنامه دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی برای دانشجویان سرآمد نظام آموزش و پرورش متوسطه، در سال 1374به تصویب رسید. در این راستا و با علم به دو ویژگی این دوره شامل: پیوستگی فرآیند آموزش بعد از دیپلم متوسطه تا مرحله دکتری و شمول قلمرو آموزشی برای حوزه‌های مختلف علوم پایه و فنــی- مهندسـی؛ برنامه‌ریزی نظام آموزشــــی دوره، تعیین واحدهـای درســــی و تعیین سرفصل‌های مربوطه صورت پذیرفت. این برنامه در اردیبهشت سال 1377 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و با توجه به نقش و جایگاه محوری دانشگاه تهران، جهت اجرا به دانشکده علوم دانشگاه تهران ابلاغ گردید. بدین ترتیب اولین پذیرش دانشجو در این رشته در مهرماه سال 1378 تحقق یافت. بر اساس آیین‌نامه مصوب، دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دارای سه مرحله؛ مرحله اول (معادل کارشناسی)، مرحله دوم (معادل کارشناسی ارشد) و مرحله سوم (معادل دکتری تخصصی) می‌باشد و دانشجویان می‌توانند در یکی از پنج گرایش : بیوتکنولوژی فراورش زیستی، بیوتکنولوژی میکروبی/محیطی، بیوتکنولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی پزشکی و بیوتکنولوژی کشاورزی ادامه تحصیل دهند.

ازجمله ویژگی‌های منحصر به فرد رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

دارای ماهیت چند رشته‌ای است؛ توسعه بیوتکنولوژی مستلزم همگرایی گرایش‌های علمی مختلف و بهره‌مندی از قابلیت‌های علمی رشته‌های مختلف در جهت تولید دانش فنی مورد نیاز برای فرآیندهای تولیدی است؛

وابستگی مستمر و جدی به امر تحقیق و پژوهش دارد

مستلزم برقراری شبکه قوی ارتباطی است، به منظور تحقق اهداف عینی در زمینه‌های بیوتکنولوژی، برقراری روابط تخصصی بین مؤسسات علوم پایه و مهندسی از یک‌سو و شرکت‌های دانش بنیان از سوی دیگر ضروری است.

در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی پذیرش دانشجویان بر اساس آئین نامه این رشته از میان دارندگان مدالهای طلای جهانی و کشوری المپیادهای دانشآموزی و نفرات برتر کنکور سراسری از هر دو رشته تجربی و ریاضی صورت میگیرد.

پذیرش نهایی دانشجو بعد از مصاحبه و گزینش علمی از میان متقاضیان انجام میپذیرد. هر ساله به طور متوسط تعداد 12 نفر در این رشته پذیرفته می شوند و تاکنون ۲۱ دوره دانشجو پذیرش شده است.

شایان ذکر است که دانشجویان این دوره پتانسیل اخذ پذیرش از مطرحترین دانشگاه های جهان را دارند.

 

آدرس کوتاه :