اطلاعات تماس همکاران اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی

اطلاعات تماس همکاران اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی


نام­ و نام خانوادگی

مسئولیت

آدرس ایمیل

تلفن محل کار

همراه

زهرا گلجانی

امور خوابگاه  و وام

z.goljani@ut.ac.ir

66412431

09928832635

علی پوشش دوست

تسویه حساب صندوق رفاه / وام تحصیلی / وام شهریه

pooshesh@ut.ac.ir

61113328

داخلی 111

09305952677

طاهره مهدیزاده

مشاوره

Mehdizadeh_n@.ut.ac.ir

66971940

09197118443

احمد مسعودی

تسویه حساب صندوق رفاه/ وام تحصیلی/ وام شهریه

ahmadmasoudi@ut.ac.ir

61113328

داخلی 115

09925397388

پوران پاکزادمنش

امور فرهنگی و فوق برنامه

p.packzad@ut.ac.ir

66415907

----

رقیه احمد قشلاقی

وام دکتری /وام ضروری

s_gheshlaghi@ut.ac.ir

61113328 داخلی114

09017609203

هادی بابائی

امور تربیت بدنی

--------

66415036

09212569064

لیلا برازش

رئیس اداره

L.barazesh@ut.ac.ir

66412431

 

قربانعلی کریمی تسویه تغذیه     ۰۹۱۲۴۰۲۳۹۰۲

 
آدرس کوتاه :