اطلاعیه آزمون مصاحبه دکتری رشته زیست فناوری

اطلاعیه آزمون مصاحبه دکتری رشته زیست فناوری


به اطلاع می‌رساند آزمون مصاحبه دکتری رشته "زیست فناوری" در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح در محل گروه بیوتکنولوژی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

 

دوره تحصیلی

کدرشته محل

نام رشته تحصیلی

محل مصاحبه

توضیحات

روزانه

۲۸۰۴

زیست فناوری

خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شفیعی، پلاک ۱۳ (گروه بیوتکنولوژی)، اتاق شورا

مجری: دانشکدگان علوم، گروه بیوتکنولوژی

https://science.ut.ac.ir/biotechnology

 

نوبت دوم

۲۸۰۶

زیست فناوری

 

خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شفیعی، پلاک ۱۳ (گروه بیوتکنولوژی)، اتاق شورا

مجری: دانشکدگان علوم، گروه بیوتکنولوژی

https://science.ut.ac.ir/biotechnology

 

 

به همراه داشتن اصل کلیه مدارک بارگزاری شده و کپی فرم انتخاب رشته برای متقاضیان، به هنگام مصاحبه الزامی است.

 

 

 

آدرس کوتاه :