اطلاعیه برای دانشجویان متقاضی تسهیلات سفر به عتبات عالیات

اطلاعیه برای دانشجویان متقاضی تسهیلات سفر به عتبات عالیات


دانشجویان متقاضی تسهیلات سفر به عتبات عالیات تا تاریخ 27 شهریور ماه مهلت ثبت درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان را دارند.

دریافت آئین نامه تسهیلات سفر به عتبات عالیات

 

آدرس کوتاه :