اطلاعیه برای دانشجویان متقاضی تسهیلات سفر به عتبات عالیات

دانشجویان متقاضی تسهیلات سفر به عتبات عالیات تا تاریخ 27 شهریور ماه مهلت ثبت درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان را دارند.

دریافت آئین نامه تسهیلات سفر به عتبات عالیات

 

آدرس کوتاه :