اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین CGSIS برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و دوره‌های تخصصی

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت چین CGSIS برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و دوره‌های تخصصی


بورس تحصیلی دولت چین CGSIS به آدرس https://Campuschina.org  برای دانشجویان کشورمان در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و دوره‌های تخصصی در رشته‌های مختلف ارائه می شود.

متقاضیان موظف می‌باشند حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۰ دی ماه ۹۹ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سایت سازمان امور دانشجویان به نشانی scholarship.saorg.ir اقدام لازم به عمل آورند.

نکات قابل توجه:

✓ درخواست برای بورس دول، هیچگونه حقی برای متقاضی محسوب نخواهد شد.
✓ حداکثر سن برای متقاضیان دوره کارشناسی ارشد ۳۰ سال و دکتری ۳۳ سال در زمان فراخوان می‌باشد.
✓ درصورت انتخاب، به متقاضی هیچگونه مزایا و امتیازی علاوه بر آنچه توسط پذیرنده بورس دول اعلام شده است تعلق نمی‌گیرد.
✓ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل معدل تراز شده به ترتیب برای دوره‌های کارشناسی و ارشد ۱۵ و ۱۷ برای رشته‌های غیر پزشکی
✓ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل
معدل تراز شده به ترتیب برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۶ و ۱۸ برای رشته‌های پزشکی
✓ استفاده از بورس دولت‌های خارجی در طول دوران تحصیل هر فرد تنها یکبار امکان پذیر است.‌‌‌‌‌‌‌

 

 

 

آدرس کوتاه :