اطلاعیه تبدیل ویزای تحصیلی دانشجویان بین الملل به اقامت تحصیلی

اطلاعیه تبدیل ویزای تحصیلی دانشجویان بین الملل به اقامت تحصیلی


پیرو اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درخصوص تبدیل ویزای تحصیلی دانشجویان بین الملل به اقامت تحصیلی به استحضار می‌رساند کلیه دانشجویانی که در طول نیم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از سوی این معاونت روادید تحصیلی برای ایشان صادر شده باید تا قبل از پایان اعتبار آن، تبدیل به اقامت نمایند و با توجه به اینکه هر دانشجو فقط یک بار در طول ترم تحصیلی می‌تواند درخواست ویزای تحصیلی بدهد امکان صدور مجدد روادید برای دانشجویان وجود ندارد.

 

 

آدرس کوتاه :