اطلاعیه تمدید ارزشیابی اساتید

اطلاعیه تمدید ارزشیابی اساتید


به آگاهی دانشجویان محترم می رساند مدت زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول 97 از روز سه شنبه مورخ 97/10/11 تحصیلی 98-97 لغایت روز جمعه مورخ 97/10/21 تمدید شده است. لذا ضروریست  در بازه زمانی فوق نسبت به ارزشیابی اساتید محترم اقدام نمائید.
متذکر می گردد تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نمی شود و دانشجویانی که نسبت به ارزشیابی اقدام نکنند قادر به رویت نمرات امتحانی خود نخواهند بود.

 

آدرس کوتاه :