اطلاعیه دوم مصاحبه علمی داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 97-96 دانشکده شیمی پردیس علوم

اطلاعیه دوم مصاحبه علمی داوطلبان آزمون دکتری سال تحصیلی 97-96 دانشکده شیمی پردیس علوم


مصاحبه دکتری سال 97-96 دانشکده شیمی به شرح ذیل می باشد.

شیمی تجزیه

10تیرماه

شیمی آلی

10تیرماه

شیمی معدنی

10تیرماه

شیمی فیزیک

10تیرماه

شیمی پلیمر

10تیرماه

شیمی کاربردی

15تیرماه

علوم و فناوری نانو

15تیرماه

 

 

* شروع مصاحبه ساعت 8 صبح می باشد.

* متقاضیان استعداد درخشان نیز در همین زمان مصاحبه می شوند.

* مکان مصاحبه دانشکده شیمی پردیس علوم می باشد.

آدرس کوتاه :