اطلاعیه روز و ساعت کاری اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم در فصل تابستان

اطلاعیه روز و ساعت کاری اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم در فصل تابستان


 

به آگاهی می رساند به استناد مصوبه هیأت رئیسه محترم پردیس علوم، روز و ساعت کاری اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم و واحد آموزش دانشکده های تابعه در فصل تابستان، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 خواهد بود.

برهمین اساس روزهای شنبه و چهارشنبه اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم و واحد آموزش دانشکده های تابعه تعطیل می باشند.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

آدرس کوتاه :